Fundació Família Torres

La Fundació neix el 1986 de la mà de Miquel Torres Carbó, sota la presidència de la seva esposa la Sra. Margarita Riera Puig. El 2004 Waltraud Maczassek, esposa de Miguel A. Torres, president de Família Torres, assumeix el relleu i des del 2017 exerceix com a presidenta honorífica. Actualment la Fundació està presidida per Mireia Torres Maczassek, cinquena generació de la Família Torres.

Visió


Contribuir a la consecució d'un món amb oportunitats per a tothom a través de la cooperació amb el desenvolupament i la solidaritat amb la infància.

Valors


Els valors que guien les actuacions de la Fundació Família Torres són:

SOLIDARIDAD

TOLERANCIA

TRANSPARENCIA

Missió


  • Tenir cura de la infància fomentant l'educació i la igualtat d'oportunitats mitjançant col·laboracions amb ONG i associacions.

  • Potenciar l'apoderament de les dones duent a terme iniciatives que assegurin la integració social i el benestar de les seves famílies.

  • Donar suport a les iniciatives que millorin les condicions de vida de col·lectius amb necessitats específiques i en risc d'exclusió.

  • Generar i desenvolupar programes culturals / educatius juntament amb determinades institucions culturals locals, donar suport a programes de voluntariat social corporatiu, col·laborar amb iniciatives mediambientals i atendre les necessitats del col·lectiu de jubilats de Família Torres.