Projectes pel benestar social

La Família Torres sempre ha considerat necessari tornar a la societat el que aquesta li ha aportat. Així, des de mitjans dels anys vuitanta, la Fundació Família Torres ha col·laborat amb organitzacions públiques i privades en més de 400 projectes de cooperació arreu del món.

Ajuda a la infància
Des de l'any 2001, la Fundació es va proposar com a objectiu prioritari ajudar els nens orfes i necessitats. Amb aquesta finalitat, s'han construït i equipat escoles i llars d'acollida en diversos països.

Dones i famílies
Apoderament de la dona i lluita contra la violència de gènere, per tal que les dones siguin les veritables protagonistes de les seves vides.

Col·lectius amb necessitats
Contribuir a la millora de la salut, disminuint les desigualtats en l’àmbit de la salut d'una població en desavantatge.

Cultura i art
Col·laborar amb entitats culturals per apropar la cultura i els seus beneficis a la majoria de la població.

Desastres naturals
Ajuda humanitària, prevenció i reducció dels impactes causats per desastres naturals.

Projectes
en Europa

Projectes
Àfrica

Projectes
Àsia

Projectes
América