.

Política de privacitat

Qui és el responsable del tractament de les seves dades de caràcter personal?

La Fundació Familia Torres és la responsable del tractament de les seves dades de caràcter personal. El seu domicili social es troba al C/ Misser Rufet, 7, 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona) i el seu C.I.F. és el G-58269564.

Amb quina finalitat són tractades les seves dades de caràcter personal?
Les seves dades personals introduïdes a través de la secció corresponen de la pàgina web www.fundacionfamiliatorres.org, així com les que, si escau, pugueu facilitar en el futur en el marc de la vostra relació amb aquesta entitat, seran recollides i tractades per la Fundació Familia Torres, amb la finalitat que s’indiqui en el moment de la recollida, sense perjudici de les que es detallen a continuació:

 • Asistencia als nostres esdeveniments:
  • Gestionar la seva inscripció a l’esdeveniment per enviar-vos informació o invitacions als nostres esdeveniments, així com altres activitats relacionades amb la nostre entitat.
 • Contacte:
  • Gestionar els dubtes o les consultes que pugueu tenir.
 • Enviament de la nostre Newsletter informativa:
  • Gestionar les seves dades per enviar-vos informació sobre les nostres activitats.
 • Presenta el teu Projecte. Formulari.
  • Gestionar la seva participació en projectes especificats a les convocatòries.
 • Proveïdores:
  • Gestionar els dubtes o les consultes que pugueu tenir.
  • Gestionar cobraments i pagaments.
  • Gestionar els seus contactes.
  • Gestionar les seves dades per enviar-vos informació comercial personalitzada segons gustos i preferències.
 • Voluntariat:
  • Gestionar la seva candidatura com a voluntàri/a.

Quina informació recollim de tercers?

Així mateix, en aquells casos en què sigui possible que es registri a la web, a través del compte d’usuari de xarxes socials com Facebook, en utilitzar aquesta opció autoritza a la Fundació Família Torres a utilitzar, recollir i tractar aquesta informació. Aquesta opció ve ja configurada per la xarxa Social, i és oferta com un servei tant a usuaris com a terceres empreses, per facilitar el registre o accés sense que l’usuari hagi d’introduir les seves dades. Les dades són transmesos des de la xarxa social amb les finalitats indicades en cada moment, i d’acord amb les normes aplicables a les mateixes, així com respectant en tot moment, la configuració que l’usuari hagi determinat en elles. En tot cas, l’informarem degudament de la informació que captem de les xarxes socials en el propi moment de la sol·licitud de les dades.

Informació sobre Cookies

A la Fundació de la Familia Torres, a través de les Cookies, tractem i guardem tota aquella informació sobre l’ús que realitza al web, podent veure les seccions visitades, mapes d’influència, rastreig del seu comportament i en quin moment abandones la web.

Aquesta informació l’obtenim principalment mitjançant l’ús de Cookies, per la qual cosa el seu tractament dependrà de les cookies que hagi acceptat. Per a més informació, inclòs els tipus de cookies utilitzats i com configurar les cookies instal·lades al nostre lloc web consulti la nostra Política de Cookies. Recordi que pot gestionar les cookies des del nostre configurador i canviar les seves preferències en qualsevol moment.

Newsletters informatives

Si és el cas que ha prestat el seu consentiment, podrem tractar les seves dades per a remetre-li newsletters informatives sobre les activitats de la Fundació Família Torres.

L’usuari haurà de tenir en compte que totes les nostres comunicacions i newsletters podran ser personalitzades segons els interessos mostrats, o sobre la base de les dades que puguem obtenir sobre la base de la navegació mostrada a la nostra pàgina web a través de les Cookies.

Aquesta personalització es realitza de forma parcialment automatitzada.

Li recordem que en qualsevol moment pot retirar el seu consentiment prestat, i que en totes les nostres newsletters disposen d’un link per facilitar a l’usuari el donar-se de baixa d’aquesta informació.

Què legitima el tractament de les seves dades de caràcter personal?

La Fundació Familia Torres tracta les seves dades personals basant-se en les següents bases de legitimació:

Consentiment
Asistencia als nostres esdeveniments
Contacte
Enviament de la nostre Newsletter informativa
Presenta el teu projecte. Formulari
Voluntariat
Relación comercial y/o contrato existente
Proveïdors

Així mateix, en qualsevol cas, pot comprovar les bases de legitimació que apliquen a cada un dels tractaments de les seves dades personals en les diferents polítiques de privacitat que pot trobar a la nostra pàgina web.

Durant quan temps guardarem les seves dades de caràcter personal?

Asistencia als nostres esdeveniments Conservarem les seves dades durant 6 mesos des de la finalització de l’esdeveniment.
Contacte Durant 1 any des de la consulta.
Enviament de Newsletter informativa
Fins que es doni de baixa o cancel·li la seva subscripció a la newsletter.
Presenta el teu projecte. Formulari
Transcorreguts 5 anys des de la finalització de la convocatòria.

En cas de ser un projecte guanyador, transcorreguts 10 anys des de la finalització del projecte.
Proveïdores Mentre estigui vigent la relació comercial i / o contracte existent i fins a 10 anys després de la finalització de la relació amb la Fundació Família Torres.
Voluntariat Transcorreguts 5 anys des de la finalització de la relació amb l’entitat

En qualsevol cas, finalitzats els terminis indicats anteriorment, conservarem les seves dades degudament bloquejades en cas que sigui necessari per complir amb les nostres obligacions legals que poden obligar-nos a conservar determinades dades durant un període de temps específic. A més, sempre que sigui possible, els conservarem de forma anònima amb finalitats estadístiques o d’estudis de mercat.

A qui comunicarem les seves dades de carácter personal?

La Fundació Família comunica les seves dades de caràcter personal a tercers en el marc de prestacions de serveis que requereixen l’accés i tractament de dades. Els serveis prestats a la Fundació Família Torres que requereixen l’accés i tractament de dades personals són els que es detallen a continuació: serveis financers, fiscals, comptables, administratius, màrqueting i publicitat. La comunicació de dades l’ha de fer sempre amb les garanties necessàries d’acord amb la normativa de protecció de dades en vigor.

En cas que aquests tercers realitzin el tractament de les seves dades de caràcter personal en espais fora de l’espai de la Unió Europea, la Fundació Família Torres ha subscrit els corresponents acords i mesures de seguretat i ha seleccionat aquells proveïdors inclosos en el protocol Privacy Shield (en transferències internacionals amb els Estats Units), que han adoptat les clàusules de protecció de dades estàndard adoptades per la Comissió de la Unió Europea en virtut de l’article 46, paràgraf segon de l’RGPD o que es troben en països declarats de nivell adequat per la Comissió Europea, amb l’objectiu de garantir el compliment del RGPD i la seguretat de les dades personals.

Podràs sol·licitar en qualsevol moment més informació sobre les garanties preses en cada cas, contactant amb el nostre Delegat de Protecció de Dades a fundacionfamiliatorres@torres.es

Quins drets atorga la normativa de protecció de dades?

Pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les seves dades, així com revocar el consentiment al tractament de dades personals dirigint-se per escrit a C/ Misser Rufet, nº 7, Vilafranca de Penedès (Barcelona), o a través del correu electrònic a la següent adreça fundacionfamiliatorres@torres.es, incloent la referència “Dades personals” i en tots dos casos aportant una fotocòpia del DNI o passaport.

L’informem que en el supòsit que no obtingui resposta en un període raonable (2 mesos) podrà interposar reclamació davant l’Autoritat Espanyola de Protecció de Dades.

A més, en cada enviament informatiu sobre els nostres productes i serveis, inclourem un link, o adreça electrònica vàlida habilitada perquè pugui donar-se de baixa d’aquestes comunicacions.

Revisió de la nostre política de privacitat.

En cas de modificació de la nostra política de privacitat procedirem a comunicar mitjançant correu electrònic i / o informació a la nostra pàgina web, amb l’objectiu que vostè pugui estar informat dels canvis i, si ho considera, exercir els seus drets en relació a les seves dades de caràcter personal.