Presentació de la Memòria Anual 2018

29 maig, 2019

La Fundació Família Torres presenta la seva Memòria Anual 2018, en la qual es detallen les accions dutes a terme a través de les cinc àrees prioritàries d’actuació: l’ajuda a la infància; l’apoderament de la dona; la millora de la salut en col·lectius amb necessitats i en risc d’exclusió; el foment de la cultura i l’ajuda humanitària en situacions de desastres naturals.

La publicació de la Memòria Anual de la Fundació Família Torres coincideix amb la posada en marxa de la nova web, que té com a objectiu donar visibilitat als projectes en què col·labora l’entitat i facilitar informació sobre la Fundació (missió, patronat, memòria econòmica, memòria anual, etc.). Amb un disseny fresc i atractiu i una navegació senzilla, la web s’estructura en sis apartats: Qui som, Projectes, Actualitat, Presenta el teu projecte, Transparència i Voluntariat.

Des de la seva creació al 1986, la Fundació ha col·laborat en més de 400 projectes tant a nivell local, nacional com internacional, amb actuacions en 12 països diferents com el Camerun, Brasil, Burkina Faso, Filipines o Mèxic, entre d’altres. La totalitat dels ingressos de la Fundació són privats i corresponen a les aportacions realitzades per les diferents empreses integrades en Família Torres i els membres de la família, a títol individual.