Aquest any col·laborem en cinc projectes d’ajuda a la dona, la infància i els col·lectius vulnerables

30 març, 2022

Són projectes desenvolupats per la Fundació Privada Ared, Horitzontes Abiertos, BarcelonActua, Actua SCCL i Salut Sense Sostre

La Fundació Familia Torres, creada el 1986 pel centenari celler familiar del Penedès, anuncia els projectes socials en què col·labora aquest 2022. Són cinc propostes de diferents ONGs nacionals focalitzades en la protecció de la infància, l’apoderament de la dona i l’ajuda col·lectius vulnerables, que el patronat de la Fundació ha seleccionat d’entre els 90 projectes presentats per 81 entitats de tot el territori a la convocatòria d’ajudes d’aquest any.

Tres dels projectes en què l’entitat participa està orientats a ajudar dones en risc d’exclusió social. Un és el programa d’integració social i laboral de dones en situació de provació de llibertat que impulsa la Fundació Privada Ared a Barcelona, ​​amb l’objectiu de proporcionar acompanyament per a la inserció social i laboral de 12 dones procedents de centres penitenciaris.

Els altres dos són el projecte Hasen de la Fundación Horitzontes Abiertos de Madrid, que proporciona acolliment residencial i suport a dones i menors vulnerables, així com suport psicològic per reinserir-se a la societat, i el programa Famílies del Món de la Fundació BarcelonActua. Aquest s’adreça a família monoparentals en situació vulnerable per facilitar la seva integració lingüística, formació professional i inserció laboral, així com oferir acompanyament a l’educació dels fills petits.

A l’àmbit de la infància, la Fundació Família Torres participa al projecte Espai Familiar d’Actua SCCL, cooperativa d’iniciativa social sense ànim de lucre, per donar psicològic a menors i familiars de tres Centres Residencials d’Acció Educativa (CRAE) del Penedès. Per ajudar els col·lectius vulnerables, aquest any l’entitat col·labora amb l’Hospital de Carrer de l’organització Salut Sense Sostre, integrada per metges, infermeres i psicòlegs voluntaris que opera per tot Catalunya. Mitjançant aquest projecte, persones que viuen al carrer reben assistència mèdica a un hospital de campanya mòbil.

Més enllà d’aquests cinc projectes elegits pel patronat per a aquest any, la Fundació Família Torres també s’ha sumat a l’ajuda humanitària a Ucraïna mitjançant la compra i l’enviament d’aliments i productes de primera necessitat per atendre la població que es veu obligada a fugir de la guerra al seu país. La intenció de la Fundació és continuar aportant ajuda a través de diferents organitzacions mentre duri el conflicte.