Proporciona acolliment residencial i suport a dones i menors vulnerables a Madrid, així com suport psicològic per a reinserir-se en la societat.

El projecte es desenvolupa com un pla d’intervenció d’atenció integral, biopsicosocioeducativa, dirigit a les víctimes de la violència de gènere, mares i fills/es a càrrec, que necessiten espais de recuperació personal per reiniciar un projecte de vida lliure de violència. La intervenció amb aquest col·lectiu prioritza la reparació del dany emocional que afecta l’autoestima i l’autoconfiança; validar el rol matern per a és essencial en el projecte i afavorir l’apoderament, suposa assolir una de les metes plantejades entre els objectius.

L’equip tècnic interdisciplinari realitza amb les unitats familiars una intervenció amb enfocament holístic, basat en l’atenció individualitzada i integral, a través d’actuacions com: la reparació del dany, adquisició d’eines per al desenvolupament d’habilitats socials/personals, suport a la gestió de tràmits documentals i juridicolegals, enfortiment de la relació maternofilial, suport i assessorament per a la formació i l’ocupació, acompanyament en la cerca d’alternatives residencials.

El conjunt de totes les actuacions i activitats que s’enquadren en aquests eixos d’intervenció permeten l’assoliment de l’objectiu final, i aquest és l’èxit de la recuperació biopsicosocial de la unitat familiar per trencar el cercle de la violència i l’exclusió social.

 

PUBLICACIONS:

https://www.madridiario.es/ser-madre-y-presa-testimonios-de-una-carcel

 

PROJECTE D’ENFORTIMENT DE LA COMUNITAT DE SAWLA A TRAVÉS DEL SUPORT A LES EINES TIC I L’APODERAMENT DE LA DONA.

La iniciativa d’Nasco per l’apoderament de la dona va sorgir davant d’una problemàtica específica, per a aquells casos en què les famílies no podien pagar el preu simbòlic que costen les classes d’informàtica (5% dels casos), Nasco va desenvolupar una iniciativa que actualment dona formació a les dones de la producció de mel o teixit de teles, i amb aquest treball obtenen un ingrés que els dóna capacitat per pagar les seves despeses, entre els quals s’inclouen les classes d’informàtica. Actualment aquesta activitat no té un espai propi, en el qual realitzar els tallers formatius de cultiu de mel, o elaboració de teles.

El projecte albergarà un espai per a aquesta activitat.

L’organització Actua Vilafranca realitza projecte d’intervenció socioeducativa amb infants i joves MENAS (menors no acompanyats) sense referents familiars.

Projecte d’atenció psicològica i psicosocial a les famílies, nens i nenes i adolescents del CRAE Antoni Anglès, gestionat per Actua Vilafranca.

La aportació ha permès incorporar durant aquest 2019 la figura d’un psicòleg per treballar en la coordinació amb els demés educadors durant la setmana.

 

 

Construcció d’una escola i un centre de formació professional per a més de 100 dones de la regió de Kadiri

Durant els anys  2006 i 2008, la Fundació Família Torres va col·laborar amb la Fundació Vicente Ferrer en la construcció d’una escola i un centre de formació professional per a més de 100 dones de la regió de Kadiri. L’objectiu era facilitar a les comunitats “dàlits” (intocables) l’accés a una educació de qualitat per als seus fills de 6 a 16 anys.

Integració social i laboral de persones en situació d’exclusió social, principalment dones procedents de centres penitenciaris i de serveis socials.

La Fundació Família Torres treballa per aconseguir la integració social i laboral de persones en situació d’exclusió social, principalment dones procedents de centres penitenciaris i de serveis socials.

La Fundació Família Torres col·labora amb un projecte de la Fundació ARED, que acull a deu dones que diàriament accedeixen a les instal·lacions de la Fundació ARED per formar-se professionalment i aprendre l’ofici. Les alumnes participants son del mòdul de dones dels centres penitenciaris de Wad Ras i Brians I en règim de segon i tercer grau o llibertat condicional.


Projecte que té com a objectiu ajudar a la inserció laboral de dones a través de la formació i l’acompanyament professional.

La Fundació Família Torres col·labora amb la Fundació Barcelona Actua, que ha iniciat el projecte “Beques De-Bac”,  que té per objectiu ajudar a la ocupabilitat de les dones a través de la formació i l’acompanyament professional. Les dones candidates són usuàries de “Dones del Món”.

Aportació Fundació Família Torres: 4 beques de formació.